Tin tức sự kiện

Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu - Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát tại Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm việc với Đoàn giám sát có Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí trưởng, phó phòng; Thanh tra viên có liên quan.