Các phòng ban thuộc Thanh tra tỉnh

Họ và tên/đơn vị

Chức danh

Điện thoại

Email

Hộp thư: Thanh tra tỉnh Cao Bằng

 

Fax: 0263.850.664

 

thanhtra@caobang.gov.vn

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

 

 

Hoàng Tiến Khang

Chánh Thanh tra

3.853.450

khanght@caobang.gov.vn

Đàm Văn Thông

Phó Chánh Thanh tra

3.854.291

thongdv@caobang.gov.vn

Trịnh Sỹ Tài

Phó Chánh Thanh tra

3.854.520

taits@caobang.gov.vn

Văn phòng Thanh tra tỉnh

Nông Mộng Long

Chánh VP

3.854.519

longnm@caobang.gov.vn

Trần Thị Thu Hường

Phó chánh VP

3.956.662

huongttt@caobang.gov.vn

Bế Hồng Vân

Thanh tra viên

3.956.662

vanbh@caobang.gov.vn

Võ Thị Ái Liên

Thanh tra viên

3.956.662

liemvta@caobang.gov.vn

Mai Tuyết Nhung

Kế toán

3.852.437

nhungmt@caobang.gov.vn

Nông Thị Lệ

Văn Thư

3.850.664

lent@caobang.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 1

Nông Văn Chung

Trưởng phòng

3.854.518

chungnv@caobang.gov.vn

Hoàng Văn Khiêm

Phó trưởng phòng

3.952.412

khiemhv@caobang.gov.vn

Nguyễn Văn Được

Thanh tra viên

3.952.412

duocnv@caobang.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 2

Vi Như Linh

Trưởng phòng

3.952.271

linhvn@caobang.gov.vn

Hoàng Văn Thụ

Phó trưởng phòng

3.956.661

thuhv@caobang.gov.vn

Bùi Thị Hồng Son

Thanh tra viên

3.956.661

sonbth@caobang.gov.vn

Phạm Thị Liễu

Thanh tra viên

3.956.661

lieupt@caobang.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 3

Dương Thanh Tùng

Trưởng phòng

3.953.551

tungdt@caobang.gov.vn

Lê Thu Hường

Thanh tra viên

3.854.517

lthuong@caobang.gov.vn

Trương Văn Hùng

Thanh tra viên

3.956.660

hungtv@caobang.gov.vn

Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

Ma Hoài Nam

Trưởng phòng

3.956.663

nammh@caobang.gov.vn

Trần Quốc Huy

Phó trưởng phòng

3.951.096

huytq@caobang.gov.vn

Nguyễn Thị Nhàn

Thanh tra viên

3.951.096

nhannt@caobang.gov.vn

Phòng Giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Lê Văn Anh

Phó trưởng phòng

3.853.457

anhlv@caobang.gov.vn