Thông báo lỗi

 • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
 • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

Toàn tỉnh thu ngân sách gần 466 tỷ đồng

Đến ngày  28/7/2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 465 tỷ 912 triệu đồng, đạt 55,3% dự toán Trung ương giao, 48% dự toán HĐND tỉnh giao, 38,8% dự toán phấn đấu và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

   

   
  Cán bộ Chi cục Thuế Hòa An rà soát các nguồn thu ngân sách.

   Trong đó, số thu nội địa được hơn 373 tỷ đồng, đạt 48,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng trưởng 14%; thu xuất nhập khẩu 92 tỷ 821 triệu đồng, đạt 46,4%, giảm 5,6% so cùng kỳ.  So với dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, Hà Quảng thu đạt 94%; Thông Nông và Thạch An đạt 83%; Trà Lĩnh 69%; Hạ Lang 64%, Bảo Lạc 61%... Huyện Phục Hòa hiện đã thu vượt 18% dự toán HĐND tỉnh giao, với số thu 54 tỷ 580 triệu đồng. 

  Một số địa phương có số thu đạt thấp: Trùng Khánh thu đạt 31%; Hòa An 34%; Thành phố 35%; Bảo Lâm 38%.

  Các tin khác