Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/01/2016
Người ký: Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Xuân Ánh
Lĩnh vực văn bản: Quyết định
Đính kèmDung lượng
PDF icon 02.2016QĐ-UBND.14.01.2016.PDF1.57 MB