Hội nghị tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Ngày 02 tháng 6 năm 2016 Thanh tra tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh. Dự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Thông, Phó Chánh thanh tra tỉnh; đồng chí Chánh thanh tra huyện Trà Lĩnh, Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà lĩnh và các cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, tuyên truyền pháp luật của Thanh tra huyện, phòng Tư pháp huyện Trà Lĩnh, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh; Bí thư chi bộ, trưởng xóm, công an viên… các thôn, xóm của xã Xuân Nội. Số đại biểu tham dự Hội nghị hơn 90 đại biểu.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Đàm Văn Thông, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng giới thiệu những vấn đề chung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn; quy trình giải quyết khiếu nại; quy trình giải quyết tố cáo; kỹ năng giao tiếp ứng xử trong tiếp công dân, văn bản trong tiếp công dân; những vấn đề cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013.

Những thông tin được phổ biến, tuyên truyền tại hội nghị giúp cho cán bộ, công chức trên địa bàn của xã, công chức chuyên trách của huyện Trà Lĩnh thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tăng cường thêm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cho cán bộ, công chức để hướng dẫn nhân dân nắm và hiểu rõ Luật khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo./.

                                                                                                                                                                                    Trần Hường

Các tin khác