Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thanh tra tỉnh

Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Hậu - Trưởng Ban Pháp chế làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát tại Thanh tra tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Làm việc với Đoàn giám sát có Ban lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các đồng chí trưởng, phó phòng; Thanh tra viên có liên quan.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong giai đoạn từ 2014 đến nay, Thanh tra tỉnh đã nhận được 172 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 09 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ. Qua phân tích, xem xét đơn, căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 10 đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh đã trả lại đơn và hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tính đến 31/3/2017 Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao giải quyết 05 vụ khiếu nại của công dân liên quan đến vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các vụ việc đã được Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh và đã được chỉ đạo xử lý nhưng một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, còn nhiều vướng mắc ở cơ sở nay đang tiếp tục được giải quyết.

Qua công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá lại thực trạng công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Đức Hậu - Trưởng ban pháp chế; Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung của Thanh tra tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Trong thời gian tiếp theo Thanh tra tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và chú trọng hơn trong công tác xử lý sau thanh tra.

 

Các tin khác