/Default.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=468
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1817
  • Trong tuần: 26 167
  • Trong tháng: 67 534
  • Tất cả: 207939
Đăng nhập

Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
322/TB-TTr Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 313
31/05/2019
292/KH-TTr KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Lượt xem: 195
21/05/2019
226/KH-TTr KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Lượt xem: 196
26/04/2019
09/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 188
18/04/2019
151/KH-TTr KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Lượt xem: 237
01/04/2019
144/TTr-PTN Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Lượt xem: 239
27/03/2019
116/KH-TTr Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Thanh tra tỉnh năm 2019
Lượt xem: 212
12/03/2019
104/KH-TTr KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 198
05/03/2019
505/TB-TTr THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Lượt xem: 312
05/10/2018
386/QĐ-TTr QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 199
07/08/2018
123