/Default.aspx?sname=ubnd&sid=4&pageid=468

image advertisementTHỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
image advertisement
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
322/TB-TTr 31/05/2019 Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 684
Tải về 702
292/KH-TTr 21/05/2019 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2019
Lượt xem: 472
Tải về 20
226/KH-TTr 26/04/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
Lượt xem: 461
Tải về 22
09/2019/QĐ-UBND 18/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng, ban hành kèm Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 467
Tải về 19
151/KH-TTr 01/04/2019 KẾ HOẠCH Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Lượt xem: 499
Tải về 22
144/TTr-PTN 27/03/2019 Công văn về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
Lượt xem: 543
Tải về 25
116/KH-TTr 12/03/2019 Kế hoạch thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Thanh tra tỉnh năm 2019
Lượt xem: 541
Tải về 34
104/KH-TTr 05/03/2019 KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm 2019 của ngành Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 497
Tải về 18
505/TB-TTr 05/10/2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Lượt xem: 627
Tải về 34
386/QĐ-TTr 07/08/2018 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 477
Tải về 18
123ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang